Khai thác web tối đa bằng các tính năng thông minh của Google

Mọi thứ mà bạn yêu thích ở Google đều có trên Chrome. Và khi tích hợp những công cụ thông minh nhất trên web cho Chrome, bạn có thể thoải mái tập trung vào nội dung mà mình quan tâm.