Khả năng bảo mật mà bạn không bao giờ phải lo lắng

Ngay cả khi không phải là chuyên gia bảo mật, bạn vẫn có thể duyệt web an toàn. Chrome tích hợp các tính năng bảo mật theo mặc định, dễ sử dụng với mọi người.